SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
departemen`tschef substantiv ~en ~er de·parte·ments|­chef·enchef för departement och där­med vanligen med­lem av regering samh.yrk.JFRcohyponymminister 1cohyponymstatsråd de flesta stats­råden är ock­så departementschefersedan 1804