SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
detal`janmärkning substantiv ~en ~ar de·talj|­an·märk·ning·enmindre an­märkning utan betydelse för helhets­bedömningen komm.opponenten hade bara några detaljanmärkningar att komma meden detaljanmärkning (om ngn/ngt/SATS)sedan 1827