publicerad: 2021  
determinant determinanten determinanter
de·term·in·ant·en
substantiv
determinan´t
upp­sättning matematiska storheter som är ordnade i form av en kvadrat i rader och kolumner
belagt sedan 1859; till determinera