publicerad: 2021  
dikeskörning dikes­körningen dikes­körningar
dik·es|­kör·ning·en
substantiv
di`keskörning
oavsiktlig körning ner i diket el. av vägen
polisen rapporterar ett tjugo­tal dikes­körningar till följd av halkan
belagt sedan 1919