SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dukt substantiv ~en ~er dukt·entross- eller kabelsträng som tvinnats av flera garn sjö.tekn.JFRcohyponymkardel dukter an­vänds ofta vid fram­ställning av tåg­virkesedan 1694av ty. Ducht med samma betydelse, samma ord som Docht, se tåt