publicerad: 2021  
dyrort dyr­orten dyr­orter
dyr|­ort·en
substantiv
dy`rort
historiskt ort med för­hållandevis höga levnads­omkostnader enl. officiell bedömning; fram till 1976 av betydelse för beskattningen
dyrortsgruppering; dyrortstillägg
äv. neutralt om ort som till­hörde viss dyrorts­grupp
dyr­ort fyra
belagt sedan 1909