publicerad: 2021  
eftervård efter­vården
efter|­vård·en
substantiv
ef`tervård
vård i efter­hand särsk. av person som är el. har varit in­tagen på sjuk­hus el. an­stalt
eftervård (av/för någon)
eftervård (av någon)
eftervård (för någon)
efter­vård och amnings­hjälp för ny­blivna mammor; i efter­vården av internerna in­går bl.a. över­vakning och råd­givning
äv. bildligt
devalveringen krävde nog­grann efter­vård
belagt sedan 1939