publicerad: 2021  
avdelning av­delningen av­delningar
av|­del·ning·en
substantiv
a`vdelning
själv­ständigt verkande del av större enhet med spec. upp­gifter; särsk. in­om institutions- och förenings­världen
avdelningskontor; ekonomiavdelning; förlossningsavdelning
en avdelning (av något)
han är an­ställd vid före­tagets norska av­delning; Transports av­delning i Göte­borg
äv. mer konkret, med tanke på lokalen eller dylikt
duschavdelning; möbelavdelning
äv. om mot­svarande personal eller dylikt
hela av­delningen har ledigt i morgon
äv. bildligt, spec. skämtsamt kategori
då är vi inne på av­delningen humor, va?
spec. äv. skämtsamt specialitet
matematik är inte min av­delning
belagt sedan 1723