SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ekvivalen´s substantiv ~en ekvi·val·ens·enlik­värdighet ofta i vetenskapliga samman­hangfil.vetenskapl.ekvivalensen av ut­sagorna A och Bekvivalens (med ngt), ekvivalens (mellan ngra)sedan 1845av fra. équivalence med samma betydelse; jfr valens