SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ekvivalen´t adjektiv, neutr. ~ ekvi·val·entlik­värdig i fråga om kvalitet, funktion, verkan, inne­börd m.m. ofta i vetenskapliga samman­hangadmin.fil.vetenskapl.JFRcohyponymjämngodcohyponymmotsvarande fusk är en handling som är ekvivalent med bedrägerispec.om­sättbar fys.värme och mekaniskt arbete är ekvivalentaspec. äv.ersättbar kem.en atom klor är ekvivalent med en atom vätespec. äv.sam­tidig geol.ekvivalenta av­lagringarekvivalent med ngt, ngra är ekvivalentasedan 1716av fra. équivalent med samma betydelse, till équivaloir ’vara av samma värde’
2ekvivalen´t substantiv ~en ~er ekvi·val·ent·enfull­god mot­svarighet ofta i vetenskapliga samman­hangfil.fys.vetenskapl.vissa politiker tycks tro att alla livs­värden har ekonomiska ekvivalenterspec.mot­svarande mängd energi av annat slag fys.värmeekvivalentspec. äv.ersättbar viktmängd kem.gramekvivalenten ekvivalent (till ngt)sedan 1650se 1ekvivalent