SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`lakartad adjektiv elakartat elak·art·adsom ut­vecklas mot allt svårare till­stånd om konkret el. abstrakt process e.d. allmän värderingmed.MOTSATSantonymgodartad JFRcohyponymallvarlig 2cohyponymbesvärligcohyponymsvårartad en elakartad tumören elakartad krishans en­vishet fick elakartade följdersedan 1784