SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
emendation [-∫o´n] substantiv ~en ~er e·mend·at·ion·enändring (av en text) till större överens­stämmelse med vad man förmodar vara ur­texten särsk. vid studium och ut­givning av äldre text el. hand­skrift språkvet.emendation (av ngt)sedan 1796till emendera