SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
emission [-∫o´n] substantiv ~en ~er e·miss·ion·en1ut­givning särsk. av värde­papper på marknaden ekon.fys.tid.aktieemissionfondemissionnyemissionobligationsemissionen riktad emissionemission av nya sedlaremission av aktieremission (av ngt)sedan 1887av lat. emiss´io ’av­sändande’; till emittera 2ut­sändning av partiklar eller strålning fys.emissionsspektrumemission av flyktiga organiska ämnenemission (av ngt)sedan 1822