publicerad: 2021  
datortomografi dator­tomografin
dat·or|­tomo·grafin
substantiv
da`tortomografi
metod att med hjälp av dator tolka bilder av hur röntgenstrålar för­delar sig i vissa skikt av kroppen t.ex. i buk­hålan el. skallen
dator­tomografi ger mer information än vanlig röntgen
äv. om liknande metoder som ut­nyttjar radio­vågor el. radio­aktiva isotoper
emissionsdatortomografi
belagt sedan 1976; till dator och tomografi