publicerad: 2021  
energiform energi­formen energi­former
en·ergi|­form·en
substantiv
[-∫i`-]
form som fysikalisk energi upp­träder i vid visst till­fälle
mekanisk energi och värme­energi är olika energi­former
belagt sedan 1903