SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nig adjektiv ~t en·igsom har en och samma å­sikt admin.komm.JFRcohyponymensecohyponymöverens beslutet fattades av en enig riks­dagde blev eniga på samtliga punkterhon är enig med dem om det mestaäv. om handling o.d.ett enigt beslutenig med ngn (om ngn/ngt/att+V/SATS), ngra är eniga (om ngn/ngt/att+V/SATS)rörande enig all­deles enigvinnarna ut­sågs av en rörande enig jury sedan 1600av lågty. enig med samma betydelse; till 1en