SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
exeges [-ge´s] substantiv ~en ex·eg·es·enut­läggning och förklaring särsk. av bibel­text komm.relig.SYN.synonymuttolkning ngn gång äv.ut­tolkning de politiska kommentatorernas exeges av stats­ministerns ut­talandeexeges (av ngt/SATS)sedan 1837av grek. exe´gesis ’ut­läggning; tolkning’