publicerad: 2021  
färgad färgat färgade
färg·ad
adjektiv
[fär`j-]
1 kan upp­fattas som ned­sättande som har annan hud­färg än ljus särsk. om mörk­hyade personer
ofta substantiverat
mot­sättningarna mellan vita och färgade i apartheid­tidens Syd­afrika
belagt sedan 1869
2 påverkad
hans målningar är färgade av modernismens ideal
belagt sedan 1902