publicerad: 2021  
förfäkta förfäktade förfäktat
verb
förfäk´ta
(ivrigt) tala för viss åsikt eller dylikt
förfäkta något
han förfäktade radikala åsikter
belagt sedan 1546; av lågtyska vorvechten med samma betydelse; jfr ur­sprung till fäkta
förfäktaförfäktande