SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förme´nande substantiv, ingen böjning, neutr. för·men·andekomm.enligt ngns förmenandeenligt ngns å­siktenligt mitt förmenande var roll­tolkningen ytterst amatörmässig sedan ca 1755