publicerad: 2021  
förskaffa förskaffade förskaffat
verb
förskaff´a
låta komma i åt­njutande av något (vanligen något abstrakt)
förskaffa någon något
vad förskaffar mig den äran?; hans mång­skiftande verksamhet förskaffade honom smek­namnet "Diverse­handlaren"
belagt sedan 1733
förskaffaförskaffande