publicerad: 2021  
förskräckas förskräcktes förskräckts
verb
förskräck´as
bli förskräckt
någon förskräcks (av/över något/att+verb/sats)
någon förskräcks (av något)
någon förskräcks (av sats)
någon förskräcks (av att+verb)
någon förskräcks (över något)
någon förskräcks (över sats)
någon förskräcks (över att+verb)
hon förskräcktes av hans brutala beteende
belagt sedan 1526
förskräckasförskräckelse