publicerad: 2021  
förvärkar plural
för|­värk·ar
substantiv
`rvärkar
samman­dragningar i liv­modern under senare delen av graviditeten men före själva förlossnings­fasen
för­värkar är i regel inte sär­skilt smärtsamma
belagt sedan 1875