SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fe`tna verb ~de ~t fet·narbli fetare mindre brukl.med.på äldre dar fetnade han (till)fetna (till)sedan slutet av 1400-taletH[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckarefornsv. fetna Subst.:vbid1-148414fetnande