publicerad: 2021  
fingera fingerade fingerat
verb
[fiŋge´-]
vanligen perfekt particip er­sätta med icke-autentiskt namn eller dylikt
något är fingerat (av någon)
alla namn i filmen var fingerade
belagt sedan 1625; av lat. fing´ere 'forma i lera; ge form; göra sig en bild av'; jfr ur­sprung till fiktion, fiktiv, fint
fingerafingering