publicerad: 2021  
granskning granskningen granskningar
gransk·ning·en
substantiv
gran`skning
det att granska något
granskningsnämnd; fingranskning; förhandsgranskning; kvalitetsgranskning; språkgranskning
granskning (av någon/något/sats)
granskning (av någon)
granskning (av något)
granskning (av sats)
en kritisk granskning; hon ut­sattes för när­gången granskning; förslaget tycks inte tåla en närmare granskning
sär­skilt nog­grann genomläsning av vetenskaplig artikel eller annan vetenskaplig skrift innan publicering
expertgranskning; fackgranskning; referentgranskning
kollegial granskning av ett manus; granskning genom peer review; granskningen ut­fördes av två anonyma bedömare
belagt sedan ca 1750