publicerad: 2021  
fiska fiskade fiskat
verb
fis`ka
ibland med partikelnupp, utan större betydelse­skillnad fånga fisk; med spö, nät eller dylikt
någon fiskar (något) (med något) någon fiskar (upp något) någon fiskar (efter något)
ro ut på sjön och fiska; fiska makrill; fiska upp en gädda; de fiskade efter ton­fisk
äv. med opersonlig konstruktion
det fiskar sätt
det fiskade bra inne i viken
äv. bildligt var­dagligt vanligen med partikel, sär­skiltfram, upp (försöka) få tag på
någon fiskar (fram/upp något)
någon fiskar (fram något)
någon fiskar (upp något)
han fiskade fram en cigarr ur bröst­fickan; hon fiskade upp månads­kortet ur väskan
spec. äv. i vissa ut­tryck locka till sig
någon fiskar (efter) något
partiet fiskar röster genom att lova höjda bi­drag; hon fiskar efter likes på nätet
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska fiskia; till fisk
fiskafiskande, fiske, fiskeri