publicerad: 2021  
folkrätt folk­rätten
folk|­rätt·en
substantiv
[fål`k-]
system av rättsregler som bestämmer suveräna staters in­bördes rättigheter och skyldigheter grundat på sed­vana och vissa överens­kommelser mellan staterna
folkrättsexpert; folkrättsjurist
bryta mot folk­rätten; stå i strid med folk­rätten
belagt sedan 1704; urspr. efter lat. ju´s gen´tium med samma betydelse