SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gesäll´ substantiv ~en ~er ge·säll·enyrkes­utbildad hant­verkare som än­nu inte blivit mästare särsk. under skrå­väsendets tid histor.arb.yrk.JFRcohyponymlärling gesällprovmurargesällmålargesällskräddargesällin­om skråhantverket var gesällerna vanligen o­gifta och bodde i mästarens hus­hållsedan 1621av lågty. geselle med samma betydelse, eg. ’(rums)kamrat’; jfr sälle