SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
glömsk adjektiv ~t glöm·skasom ofta glömmer saker admin.psykol.hon är så glömsk att hon aldrig vågar ta med sig paraplyet någon­stansäv.som under­låter att beakta eller tänka på ngt han satt försjunken i tankar, glömsk av om­givningenglömsk (av ngt/att+V/SATS)sedan förra hälften av 1300-taletWestmanna-Lagenfornsv. glömsker; till glömma