SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
glöm`ska substantiv ~n glöm·skandet att (ofta) glömma psykol.hon är känd för sin glömskaäv. om till­ståndet att vara bort­glömd e.d.i vissa ut­tryck en händelse som för länge sedan fallit i glömska(i) glömska, (ur) glömskansedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. glömska