publicerad: 2021  
guvernant guvernanten guvernanter
guvern·ant·en
substantiv
[-an´t] el. [-aŋ´t]
mest historiskt kvinnlig lärare som an­ställts i (finare) familj för upp­fostran och under­visning av barnen
(någons) guvernant guvernant (till någon)
barnen hade en fransk guvernant; på 1800-talet kunde ogifta kvinnor arbeta som guvernanter i adels­familjer
belagt sedan 1779; av franska gouvernante med samma betydelse; till gouverner 'styra; leda'; av lat. guberna´re 'styra (ett far­tyg)'