SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hes adjektiv ~t som låter oren och skrovlig på grund av försvårad luftpassage om röst el. ljud admin.hans hesa whiskyröstäv. om personsom lider av (till­fällig) heshet 5000 rockfantaster skrek sig hesahesa Fredriksiren för viktigt med­delande till all­mänhetensärsk. om (fingerad) varning för flygangreppskämts.hesa Fredrik tjuter första mån­dagen i varje kvartal ○ spec. äv. i is­hockey signal vid periodslutvard.de hann skapa flera farliga lägen innan hesa Fredrik ljöd sedan senare hälften av 1400-taletLatinskt-svenskt glossariumfornsv. hes; gemens. germ. ord, urspr. ’sträv, skrovlig’; idiomet hesa Fredrik myntades 1931 i DN av publicisten Oscar Fredrik Rydqvist (som var hes vid till­fället)