SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
holis´m substantiv ~en hol·ism·enen vetenskapsteoretisk riktning som hävdar att man i första hand ska studera före­teelsers helhet och att helheten inte kan betraktas som en summa av delarna vetenskapl.sedan 1937bildn. till grek. hol´os ’hel, full­ständig’