SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
honora´r substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en hon·or·ar·etersättning för (till­fälligt) arbete vanligen av intellektuell el. konstnärlig natur arb.ekon.JFRcohyponymarvodecohyponymgagecohyponymlön artikel­författaren har inte fått sitt honorar än­nuett honorar (på BELOPP) (för ngt)sedan 1655av lat. honora´rium ’hedersskänk’, till hon´or ’ära’; jfr honnör