publicerad: 2021  
imperialism imperialismen
im·peri·al·ism·en
substantiv
imperialis´m
utrikes­politik som är in­riktad på behärskning av om­råden (långt) utan­för de egna gränserna spec. om stormakts­politiken före första världs­kriget och då all­tid om politisk dominans
den brittiska imperialismen i Afrika och Asien; befrielse­rörelsernas väpnade kamp mot imperialismen
nu­mera ofta om ekonomisk el. kulturell behärskning (av u-länder), militära över­grepp och dylikt sär­skilt i vänster­politisk debatt
kulturimperialism; neoimperialism
den amerikanska imperialismen
belagt sedan 1901; se ur­sprung till imperium