publicerad: 2021  
inalles
in·all·es
adverb
inall´es
samman­lagt
in­köp till ett belopp av inalles 1 200 kronor
belagt sedan 1579; trol. av lågtyska in alles 'i allt'; se ur­sprung till all