publicerad: 2021  
inaktuell inaktuellt inaktuella
in·aktu·ell
adjektiv
[-el´] äv. [in´-]
som inte (längre) gäller eller till­drar sig upp­märksamhet vid till­fället i fråga
nyheter blir snabbt inaktuella
belagt sedan 1939; till in- och aktuell