publicerad: 2021  
basbelopp bas­beloppet, plural bas­belopp, bestämd plural bas­beloppen
bas|­be·lopp·et
substantiv
ba`sbelopp
värde­säkrat penningbelopp som ligger till grund för sam­hällets ut­betalningar så­som pensioner, studie­medel etc. som räknas ut i delar el. multipler av beloppet
inkomstbasbelopp
ett basbelopp (belopp)
höjda bas­belopp 2018
belagt sedan 1959