publicerad: 2021  
basalt basalten
basalt·en
substantiv
basal´t
en svart, tät, vulkanisk yt­bergart
belagt sedan 1766; av lat. basal´tes med samma betydelse; av grek. basanit´es 'prober­sten'