publicerad: 2021  
introduktionskurs introduktions­kursen introduktions­kurser
in·tro·dukt·ions|­kurs·en
substantiv
[-∫o`ns-]
kurs som ger en första förtrogenhet med något
en introduktionskurs (i något)
den här introduktions­kursen är lämplig för alla lärare som under­visar elever med svenska som andra­språk
belagt sedan 1963