publicerad: 2021  
jobbig jobbigt jobbiga
jobb·ig
adjektiv
[jåb`-]
något var­dagligt som det är tröttsamt att ut­föra eller ut­härda om före­teelse el. handling
jobbig (för någon) (att+verb)
det är jobbigt att stå ensam på scenen i flera timmar; han pustade ut efter den jobbiga trappan upp mot idrotts­platsen; medicinar­utbildningen är väldigt jobbig
äv. om person som vållar besvär var­dagligt
hennes ungar är hemskt jobbiga; han klagade jämt och var all­mänt jobbig
belagt sedan 1898