publicerad: 2021  
kärnvärde kärn­värdet kärn­värden
kärn|­värde
substantiv
`rnvärde
ett visst före­tags el. varu­märkes identitet och strävan ut­tryckt som viss upp­sättning led­ord
före­tagets interna kärn­värden är "kvalitet, trivsel och sam­arbete"
belagt sedan 1936