publicerad: 2021  
kätte kätten kättar
kätt·en
substantiv
kätt`e
av­balkning i stall eller ladu­gård mest för mindre hus­djur men äv. för förvaring av hö eller dylikt
JFR 1box, bås
fårkätte; hökätte; kalvkätte
belagt sedan mitten av 1300-talet (Östgöta-Lagen); fornsvenska kätte; ev. besläktat med lågtyska kete 'hydda; skjul'