publicerad: 2021  
kapten kaptenen kaptener
kapt·en·en
substantiv
kapte´n
(titel för) officer med högsta grad på kompani­nivå närmast över löjtnant
kaptensgrad; reservkapten
kapten Jönsson; Utgå! – Ja, kapten!
äv. om befäl­havare över mer el. mindre själv­ständig enhet, sär­skilt far­tyg el. flyg­plan
brandkapten; flygkapten; hamnkapten; sjökapten
kaptenen kom upp på kommando­bryggan; kaptenen lämnar inte sitt sjunkande skepp
äv. ledare för idrotts­lag
aj aj, kapten! ska ske, kapten!(förr) som besättnings­mans bekräftelse på att han upp­fattat sin kaptens order: Dra in land­bryggan! – Aj aj, kapten!
belagt sedan 1504 (brev från ärkebiskop Jakob till Svante Nilsson (Grönblad)); fornsvenska kapiten; via tyska och franska av medeltidslat. capita´neus 'befäl­havare', till lat. cap´ut 'huvud; spets'