SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
koagulation [-∫o´n] substantiv ~en koagul·at·ion·endet att koagulera kem.med.koagulation (av ngt)sedan 1733till lat. coa´gulum ’ostlöpe’, eg. ’medel att foga samman med’; till koagulera