publicerad: 2021  
kolera koleran
kol·er·an
substantiv
ko´lera
en svår, smittsam tarm­sjukdom
koleraepidemi; koleravaccin
dö av kolera
välja mellan pest och kolera se pest
belagt sedan 1522 (Läke- och örte-böcker); fornsvenska kolera; av grek. kholer´a 'galla; gall­sjuka', till khole´ 'galla'; jfr ur­sprung till kolerisk, melankoli