publicerad: 2021  
kontrakt kontraktet, plural kontrakt, bestämd plural kontrakten
kon·trakt·et
substantiv
kontrak´t
1 bindande skriftligt av­tal om affärs­uppgörelse eller dylikt; vanligen gällande för viss begränsad tid
kontraktsbrott; kontraktsformulär; avbetalningskontrakt; filmkontrakt; hyreskontrakt
ett kontrakt (mellan några)
ett kontrakt (med någon/något)
ett kontrakt (med någon)
ett kontrakt (med något)
ett lukrativt kontrakt; ett guld­kantat kontrakt; skriva kontrakt; under­teckna kontraktet; skriva på kontraktet; förnya kontraktet; säga upp kontraktet; bryta kontraktet; kontraktet har löpt ut; han flyttade när han inte fick kontraktet förnyat; vi måste läsa det fin­stilta i kontraktet
äv. om mot­svarande dokument
han hittade kontraktet i nedersta byrå­lådan
belagt sedan slutet av 1400-talet (öppet brev utfärdat av Sune Algutsson med kvitto på köpeskilling från Nydala kloster (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska kontrakt; av lat. contrac´tus med samma betydelse, till contrah´ere 'dra samman; av­sluta affär'
2 ut­fästelse att ta ett visst an­tal stick i kort­spel, mest bridge
spela hem kontraktet; straffa kontraktet
belagt sedan 1923
3 (större) under­avdelning av stift som om­fattar ett växlande an­tal pastorat
belagt sedan 1492 (stadga utfärdad av biskop Magnus i Åbo (Arwidsson)); fornsvenska kontrakt; av medeltidslat. contrac´tus med samma betydelse (ung. 'samman­drag av socknar till en administrativ enhet'); samma ord som kontrakt 1