publicerad: 2021  
krackning krackningen
krack·ning·en
substantiv
krack`ning
sönderdelning av större organiska molekyler till mindre genom kontrollerad upphettning
krackningsanläggning
krackning (av något)
ur eldnings­olja ut­vinner man genom krackning bensin, bränn­olja och gas­formiga kol­väten
belagt sedan 1931