publicerad: 2021  
kvartil kvartilen kvartiler
kvart·il·en
substantiv
kvarti´l
ettdera av de tre värden som delar ett statistiskt material i fyra lika delar
äv. om mot­svarande intervall
värdet ligger i första kvartilen
belagt sedan 1964; modern bildn. till 1kvart!!